[1]
Ingravallo, G. 2021. Papulosi linfomatoide in bambino di 2 anni. European Journal of Pediatric Dermatology. 31, 3 (ago. 2021), 190–2.