[1]
Milano , A. 2010. Dermatofibroma infantile. European Journal of Pediatric Dermatology. 20, 3 (lug. 2010), 212.