Ge Kang, Zhao Yi-lu, Jin Hui-ling, Zhang Ru-zhi. 2022. Analisi bibliometrica di studi su cellule multipotenti resistenti allo stress. Eur. J. Pediat. Dermatol. 32 (3):131-9.