[1]
S. Wang, B. Xu, e R. Zhang, «Xantoma eruttivo»., Eur. J. Pediat. Dermatol., vol. 32, n. 1, pagg. 12–5, gen. 2022.